BeautiBond Universal CR 

3,590.00 ден

BeautiBond Universal CR  е еднокомпонентно лепило од најновата последна генерација кое се стврднува со помош на светло, самојеткачко е, кое е погодно за адхезија на  композитни пломби ,  за репарација на протетска изработка и реставрации, како и за трајно цементирање на индиректни реставрации (вклучувајќи ламинати), со light- curing или  dual-curing composite cement на Shofu.

Се користи и при цементирање,   чаша абатменти  со композитни цементи одбрани правилно за таа намена. Поради неговата леснотија на користење, неговата ниска техничка чувствителност и намалувањето на работните чекори на само еден чекор, тој нуди постојано високо ниво на сигурност и ефикасност на процесот – за долготрајна стабилна леплива врска.

Практично лепилото се карактеризира особено со специјална формулација на мономери на фосфорната  и карбоксилна киселина, која не бара додавање на ХЕМА. (2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) is a monomer based on methacrylic acid (MAA) used to produce biomaterials such as dental adhesive and composite resins [1]. The process of polymerization, which is run in situ, is always incomplete, resulting in the presence of free monomers in the oral cavity [2].)

Ова овозможува визуелно да  ја елиминира белата дисколорација на гингивата  што се јавува  за време на апликацијата на бондовите и намалување на постоперативната чувствителност, додека во исто време и подложноста нa полимеризираниот сврзувачки слој за хидролиза е значително намален – што е предуслов за трајно стабилна адхезија, поголема безбедност во рутинската пракса и долготрајни успешни реставрации за пациентот.  Универзално лепило BeautiBond + CR засилувач = цементирање на индиректни реставрации (вклучувајќи ламинати) изработени од силикатно стакло, литиум силикат и нивно лепење со   light -curing или dual-curing композитен цемент .

Пакување: 3ml

Производител: Shofu Dental, Јапонија