Ceramage Modeling Liquid

3,790.00 ден

Светлосно полимеризирачки адхезив наменет за интаорална и екстраорална репаратура на метал керамика,цирконија и алумина. Прајмерот (адхезивот) може да се аплицира интраорално и секогаш обезбедува одлична врска кога се употребува во комбинација со Universal Primer и светлосно-полимеризирачка опакерна паста од линијата на SHOFU Универзален опакерен систем.

Обезбедува силна врска без употреба на ретенциони перли со лесна и брза манипулација.

Поседува широка намена во процесот на моделирање на композитни реставрации при полнење во повеќе сеанси.

При репаратура на метал керамика апликацијата на прајмерот се применува во еден слој целосно на металната рамка и керамиката,по што следи процес на светлосна полимеризација.

Пакување: 6 мл.

Производител: Shofu Dental, Јапонија