Nova Glass F А2

1,690.00 ден

Радио-опактен гласјономер наменет за реставрации во постериорната регија.

Индикации:

 • Класа I и  II реставрации на перманентни и  млечни заби
 • Интермедијантни реставрации и подлоги
 • III и  V класа на коренски површини
 • Надоградби
 • Залевач

Особини:

 • Компатибилен со пулпата
 • Висока отпорност на абразија
 • Висока адхезија
 • Големина на честичките многу мала
 • Рентгенконтрастен
 • Лесен за адаптација а со тоа и минимален губиток на материјал
 • Долготрајно отпуштање на флуориди
 • Продолжено време на работа, добри особини на мешање
 • Дебелина на филмот 16-18 микрони
 • Високо биокомпактибилен, ниско растворлив во вода
 • Отпорен на влажност, содржи силициум гел

Боja: A2

Пакување: 35г прав/15 мл течност

Производител: Imicryl Dental