Nova Glass F – Capsule

100.00 ден

Радиоопактно глас - јономерно полнило во форма на капсули, со висока отпорност кон абразија и адхезија со околното забно ткиво и можност за долготрајно испуштање на флуор.

Примена:
- I и II класа на кавитети кај млечни и перманентни заби
- I и II класа на кавитети со користење на сендвич техника
- III и V класа на кавитети и соголени корени на заби
- Core build up
- Залевач на фисури
- Подлога под реставративен материјал (композит, амалгам, копомер)
Пакување од една капсула 0,40г прав и 0,11 г течност.
Производител: Imicryl Dental