Prosept Jet D 2L

1,580.00 ден

PROSEPT® Jet D е средство за дезинфекција и чистење на фонтани и  аспиратори за плунка. Урамнотежениот сооднос на средствата за дезинфекција и чистење обезбедува ефективна дезинфекција и отстранување на остатоци како што се крв, протеини или други нечистотии. PROSEPT® Jet D е без пена и не содржи никакви агресивни супстанции како што се алдехиди или феноли.

Состав во 100 g: 5 g benzalkonium chloride, anti-foaming agents, special surfactants

Боја: светло жолта

Физичка состојба: Чиста, малку вискозитетна течност

Густина (20 ° C): 1 (g / cm3)

pH вредност (Концентрат): 10.5-12.5

pH вредност (2% работно решение): 8,6 – 10,6

Пакување: 2L

Производител: Hygiene 360° (PROSEPT®),Швајцарија