• Glasionomer FX-II А2

  3,990.00 ден
  Glasionomer FX-II – ново развиен радиоопактен гласјономер збогатен со голема концентрација на флуор. Индикации: Минимално инвазивни третмани Финални реставрции на млечни заби Финални реставрации кај возрасни…
 • Glasionomer FX-II А3

  3,990.00 ден
  Glasionomer FX-II – ново развиен радиоопактен гласјономер збогатен со голема концентрација на флуор. Индикации: Минимално инвазивни третмани Финални реставрции на млечни заби Финални реставрации кај возрасни…
 • Nova Aqua Gil

  1,890.00 ден
  Радио-опактен гласjономерен цемент наменет за цементирање на коронки, мостови, инлеи и ортодонтски прстени кој се меша со вода. Особини: Висока радиоопактност Ослободува флуориди Високобиокомпактибилен Обезбедува…
 • Nova Glass F – Capsule

  100.00 ден
  Радиоопактно глас - јономерно полнило во форма на капсули, со висока отпорност кон абразија и адхезија со околното забно ткиво и можност за долготрајно испуштање…
 • Nova Glass F А1

  1,690.00 ден
  Радио-опактен гласјономер наменет за реставрации во постериорната регија. Индикации: Класа I и  II реставрации на перманентни и  млечни заби Интермедијантни реставрации и подлоги III и …
 • Nova Glass F А2

  1,690.00 ден
  Радио-опактен гласјономер наменет за реставрации во постериорната регија. Индикации: Класа I и  II реставрации на перманентни и  млечни заби Интермедијантни реставрации и подлоги III и …
 • Nova Glass F А3

  1,690.00 ден
  Радио-опактен гласјономер наменет за реставрации во постериорната регија. Индикации: Класа I и  II реставрации на перманентни и  млечни заби Интермедијантни реставрации и подлоги III и …

Showing all 7 results