Universal primer

7,290.00 ден

Прајмер наменет за врска помеѓу композит и мeтал, цирконија и алумина.

Universal primer е сигурен и долготраен бонд за врска помеѓу композит и  сите изработки од метал-керамика, цирконија и алумина, дури и без употреба на ретенциони перли. Прајмерот може да биде аплициран и интраорално, секогаш ќе обезбедува силна врска. Најчесто се користи во комбинација со светлнополимеризирачките oпакер пасти – Shofu Universal Opaquer.

Индикации:

  • Интраорална и екстраорална репаратура на фрактурирани реставрации
  • Бондирање на базата на акрилатните  протези за базата на металот
  • Цементирање  на цирконија, инлеи, коронки и мостови со композитен цемент

Пакување: 5ml

Производител:Shofu Dental,Јапонија

Out of stock